Viktige datoer

05.jan A-melding desember A-melding desember skal være levert innen denne dato.
15.jan Betaling 6. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Betaling november/desember skal være utført innen denne dato.
05.feb A-melding januar A-melding januar skal være levert innen denne dato
10.feb Mva 6. termin Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift november/desember er 10. februar.
10.feb Kompensasjonsoppgave mva 6. termin Oppgavefrist for kompensasjonsoppgave mva november/desember er 10. februar.
15.feb 1. termin forhåndsskatt 1. termin av forhåndsskatt for aksjeselskaper forfaller 15. februar.
05.mar A-melding februar A-melding februar skal være levert innen denne dato
10.mar Mva årsoppgave Næringsdrivende som har fått innvilget søknad om å levere årsoppgave mva, skal sende inn og betale innen 10. mars.
15.mar 1. termin forskuddsskatt 1. termin av forskuddsskatt for personlige næringsdrivende etc. forfaller 15. mars.
15.mar Betaling 1. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Betaling januar/februar skal være utført innen denne dato.
05.apr A-melding mars A-melding mars skal være levert innen denne dato
10.apr Mva 1. termin Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift januar/februar er 10. april. 
10.apr Kompensasjonsoppgave mva 1. termin Oppgavefrist for kompensasjonsoppgave mva januar/februar er 10. april.
15.apr 2. termin forhåndsskatt 2. termin av forhåndsskatt for aksjeselskaper forfaller 15. april.
30.apr Selvangivelse lønnsmottakere, pensjonister etc. Selvangivelsen for lønnsmottakere og pensjonister skal være innlevert innen denne dato. Deltakere i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper o.l. har samme frist som selskapet, dvs 31. mai.
05.mai A-melding april A-melding april skal være levert innen denne dato
15.mai Betaling 2. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Betaling mars/april skal være utført innen denne dato.
15.mai 2. termin forskuddsskatt 2. termin av forskuddsskatt for personlige næringsdrivende etc. forfaller 15. mai.
31.mai Ekstra forhåndsskatt (aksjeselskaper) For aksjeselskaper er dette siste frist for innbetaling av ekstra forhåndsskatt for å unngå rentebelastning i skatteoppgjøret til høsten.
31.mai Ekstra forskuddsskatt (personlige skatteytere) Dette er siste frist for innbetaling av ekstra forskuddsskatt (personlige skatteytere) for å unngå restskatt og rentebelastning.
31.mai Selvangivelse næringsdrivende Selvangivelse for aksjeselskaper og personlig næringsdrivende samt selskapsoppgaver for deltakerlignede selskaper skal innleveres innen denne dato. (Det kan søkes om utsettelse i inntil 1 måned).
05.jun A-melding mai A-melding mai skal være levert innen denne dato
10.jun Mva 2. termin Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift mars/april er 10. juni. 
10.jun Kompensasjonsoppgave mva 2. termin Oppgavefrist for kompensasjonsoppgave mva mars/april er 10. juni.
30.jun Generalforsamling Siste frist for ordinær generalforsamling i aksjeselskaper er 30. juni. Generalforsamlingen skal godkjenne selskapets årsregnskap samt fastsette utbytte/resultatdisponering. Andre aktuelle saker er fastsettelse av styrehonorar, honorar til revisor samt eventuelt valg av styre og/eller revisor.
05.jul A-melding juni A-melding juni skal være levert innen denne dato
15.jul Betaling 3. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Betaling mai/juni skal være utført innen denne dato.
31.jul Regnskapsregisteret Siste frist for innsendelse av årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund er 31. juli. Innsendelsesplikten gjelder blant annet alle AS, alle stiftelser, alle revisjonspliktige ANS/DA, alle revisjonspliktige enkeltmannsforetak samt alle som driver virksomhet under særskilt tilsyn (regnskapsførere, revisorer, advokater, eiendomsmeglere). Forsinket/unnlatt innlevering medfører gebyr, og gebyret øker uke for uke. 
05.aug A-melding juli A-melding juli skal være levert innen denne dato
31.aug Kompensasjonsoppgave mva 3. termin Oppgavefrist for kompensasjonsoppgave mva mai/juni er 31. august.

31.aug

Mva 3. termin

Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift mai/juni er 31. august

05.sep A-melding august A-melding august skal være levert innen denne dato
15.sep 3. termin forskuddsskatt 3. termin av forskuddsskatt for personlige næringsdrivende etc. forfaller 15. september.
15.sep Betaling 4. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Betaling juli/august skal være utført innen denne dato.
05.okt A-melding september A-melding september skal være levert innen denne dato
10.okt Mva 4. termin Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift juli/august er 10. oktober. 
10.okt Kompensasjonsoppgave mva 4. termin

Oppgavefrist for kompensasjonsoppgave mva juli/august er 10. oktober.

oktober Restskatt Restskatt (1. termin) forfaller 3 uker etter at skatteoppgjøret er lagt ut. Eventuell 2. termin forfaller ytterligere 5 uker senere. Klagefristen utløper på samme dag som forfall 1. resttermin.
05.nov A-melding oktober A-melding oktober skal være levert innen denne dato
november Resterende skatt (AS) Resterende skatt for etterskuddspliktige (aksjeselskaper o.l.) forfaller til betaling 3 uker etter at skatteoppgjøret er lagt ut. Klagefristen utløper samme dag.
15.nov 4. termin forskuddsskatt 4. termin av forskuddsskatt for personlige næringsdrivende etc. forfaller 15. november.
15.nov Betaling 5. termin for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Betaling september/oktober skal være utført innen denne dato.
desember Restskatt (2. termin) Eventuell restskatt 2. termin forfaller 8 uker etter at skatteoppgjøret er lagt ut.
05.des A-melding november A-melding november skal være levert innen denne dato
10.des Mva 5. termin Oppgave- og betalingsfrist for merverdiavgift september/oktober er 10. desember. 
10.des Kompensasjonsoppgave mva 5. termin Oppgavefrist for kompensasjonsoppgave mva september/oktober er 10. desember.