Om oss

 

Bakgrunn

Lokal Revisjon AS ble etablert i 2000, men er en videreføring av tidligere revisjonsvirksomheter i distriktet med etablering for mer enn 40 år siden.

Hvem er vi

 • Revisjonsselskap med hovedkontor på Hamar, totalt 10 ansatte
 • Lokalt eid og drevet selskap uten tilknytning til nasjonale/internasjonale kjeder
 • Avdelingskontorer i Brumunddal og Moelv
 • Kundene i hovedsak i Hedmark og Oppland
 • Reviderer små og mellomstore virksomheter innen de fleste bransjer
 • Medlem av Den norske Revisorforening, som gir oss faglig oppdatering, kvalitetskontroll og kursvirksomhet

Tjenester

Hovedtjenesten er pliktig revisjon av små og mellomstore aksjeselskaper, stiftelser og diverse organisasjoner.

Men vi bistår også gjerne med:

 • etablering av firma
 • skatterådgivning
 • fusjon, fisjon
 • budsjettering
 • økonomirådgivning
 • generasjonsskifte
 • teknisk årsavslutning, ligningsdokumenter
 • svar på bokettersynsrapporter, ligningssaker etc.
 • protokoller og andre formkrav
 • regler og satser vedr. lønn, reise/diett etc.
 • attestasjon i forbindelse med momskompensasjon 

Som kunde hos oss vil du regelmessig motta tidsskriftet Revisor Informerer (4 blader pr. år) med nyttig informasjon om regnskap og skatt samt en oppdatert oversikt over reise/diett-satser. Bladet utgis av Den norske Revisorforening, og stoffet presenteres på en oversiktlig og lettfattelig måte.

Vår filosofi

Vår filosofi er å være nær deg. Vi hjelper deg videre.

 

Kom gjerne innom oss på Storhamarsenteret, Jønsrudvegen 2, inngang nord/vest. 

 

Ansatte

 AS2

 

Annar Skar
Registrert revisor og oppdragsansvarlig. Begynte hos oss i 1983. 
annar@lokalrevisjon.no
dir. tlf.   957 36 471
mobil    930 84 755

 AH2

 

Arve Hoel
Faglig leder. Statsautorisert revisor og oppdragsansvarlig. Har jobbet med revisjon siden 1986. Begynte hos oss i 1999.
arve@lokalrevisjon.no
dir. tlf.   957 36 475
mobil    908 41 549

 TJ

 

Trude Johansen
Registrert revisor og oppdragsansvarlig. Begynte hos oss som nyutdannet i 1993.
trude@lokalrevisjon.no
dir. tlf.   957 36 472
mobil    907 27 484

 tas

 

Tor-Arne Skogsrud
Registrert revisor og oppdragsansvarlig. Begynte hos oss som nyutdannet i 1995.
tor-arne@lokalrevisjon.no
dir. tlf.   957 36 478
mobil    970 72 286

 KG

 

Knut Grønvold
Registrert revisor og revisjonsmedarbeider. Begynte hos oss som nyutdannet i 1996.
knut@lokalrevisjon.no
dir. tlf.    957 36 476
mobil     916 42 068

 OAS3

 

Oddveig Anne Sagbakken
Autorisert regnskapsfører og revisjonsmedarbeider. Begynte hos oss i 1985.
oddveig.anne@lokalrevisjon.no
dir. tlf.   957 36 473
mobil    992 43 037

 JAL

 

Jon Arne Ludvigsen
Autorisert regnskapsfører og revisormedarbeider med revisjonsutdanning. Begynte hos oss i 2003 mens han fortsatt var under utdanning. 
jon.arne@lokalrevisjon.no 
dir. tlf.   957 36 477
mobil    920 41 874

 HO

 

Harald Oustad
Daglig leder. Registrert revisor og oppdragsansvarlig. Begynte hos oss i mai 2007. Har variert yrkeserfaring, men hovedsakelig innen revisjon. 
harald@lokalrevisjon.no 
dir. tlf.   957 36 479
mobil    922 34 280

 MMT 3

 

Marta Mengistu Tasew
Regnskapsmedarbeider. Begynte hos oss i 2014.
marta@lokalrevisjon.no
dir. tlf.   957 36 474

 BD 4  

Bella Deng 
Revisjonsmedarbeider. Begynte hos oss i 2017.
bella@lokalrevisjon.no 
mobil    952 85 123