Eksempler på revisjonsberetning etter ny revisorlov

Revisjonskomiteen har nå utarbeidet eksempler for to revisjonsberetninger etter ny revisorlov. Det er ett eksempel til aksjeselskap og ett til foretak av allmenn interesse som er på høring.

Flere kompensasjonsordninger forlenges

Regjeringen varslet i Revidert nasjonalbudsjett forlengelse av den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall og flere andre støtteordninger.

Skatteendringer i Revidert nasjonalbudsjett

Det foreslås enkelte skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg blir forslag til ny opsjonsskatteordning sendt på høring.

Revidert Nasjonalbudsjett 2021 - MVA

I Revidert Nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen endringer for mva.

Mva - helsetjenester

Skattedirektoratet har uttalt seg om de nye reglene for avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og behandling.

Det blir ingen arbeidsgiverperiode II

Regjeringen foreslår i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars 2021

Regjeringen varsler flere endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars. Det åpnes for søknader for perioden mars-april rundt 20. mai.

Tematilsyn om vesentlighetsvurderinger

Finanstilsynet vil se på utvalgte revisjonsutvalgs vurderinger av vesentlighet og de seks største revisjonsselskapenes metodikk for fastsettelse av vesentlighet ved revisjon av regnskap.

Praktisk prøve for revisor

Revisorforeningen har fra og med høsten 2021 ansvar for gjennomføring av praktisk prøve for revisorer.

Elektroniske møter likestilles med fysiske møter

Regjeringen har fremmet forslag til permanente regler i foretakslovgivningen som likestiller elektroniske møter med fysiske.