Kjøp og salg av verdipapirer - SAF-T

Skatteetaten har uttalt seg om hva som er å anse som "bilag" og "omsetning" for foretak som driver med kjøp og salg av verdipapirer.

MVA - Modernisering

To-stegs innsending i registeringsløsningen er lansert, og modernisering av merverdiavgiftsområdet har fått en egen side på Skatteetaten.no.

Flere skatteendringer i budsjettforliket

Budsjettavtalen mellom Regjeringen og Frp inneholder flere skatt- og avgiftsendringer i forhold til forslaget i statsbudsjettet

Skyhøy tillit til revisorer

Tilliten til revisorer er skyhøy i Norge, og da særlig i næringslivet og blant politikere.

Dom om fradrag for inngående mva - salg av fast eiendom

Staten vant saken mot Skatteklagenemda om fradrag for inngående merverdiavgift ved salg av fast eiendom.

8 skatte-tips før nyttår

Det nærmer seg slutten på 2020. Dermed er det på høy tid å tenke på 2021. Men før vi kommer så langt kan det være muligheter til å spare skatt...

Ny revisorlov trer i kraft 1. januar 2021. Hva betyr dette?

Revisjon av 2020-regnskapene fullføres etter gjeldende revisorlov. Øvrige krav anvendes fra 1. januar 2021.

Vilkår for overføring av justeringsplikt

Skattedirektoratet har uttalt seg om vilkår for overføring av justeringsplikt.

Ny revisorlov - oversikt over de viktigste endringene

1. januar 2021 trer den nye revisorloven i kraft. Den nye loven er mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Lovreglene er i hovedsak i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. De fleste særnorske krav blir fjernet.

Ordningen med utsatt betaling av skatt er forlenget ut februar

Ordningen med at man kan søke skatteetaten om utsatt betaling av skatt og avgift er forlenget ut februar 2021