Husk fristen 31. august for bekreftelser i kompensasjonsordning 1

Utgangspunktet er at søkere som ikke har fått bekreftelse på sine søknader innen fristen, må betale tilskuddet tilbake. Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er et vilkår for å motta tilskudd.

Etter valget: Arbeiderpartiet med konkrete budsjettløfter for 2022

Dersom meningsmålingene holder stand vil det antageligvis bli en ny regjering i Norge etter valget - en som er ledet av Arbeiderpartiet. Hvilke utslag vil det gi seg i statsbudsjettet for 2022?

Det må bli slutt på overprising av gebyrene i Brønnøysundregistrene

Revisorforeningen støtter en ny gebyrstruktur i Brønnøysundregistrene som skal sikre at gebyrinntektene ikke overstiger kostnaden med de ulike tjenestene, men vi er kritiske til at overprisingen av enkelte gebyrer ikke fjernes helt.

Kalkulator for kompensasjonsordning 3 for medlemmer av Revisorforeningen

Revisorforeningens kontantstøttekalkulator for kompensasjonsordning 3 hensyntar de nye dokumentasjonskravene i forskriften og er ment å være et komplett verktøy for beregning av tilskudd

Nytt forslag om organisering, regnskap og revisjon i private barnehager

Kunnskapsdepartementet har lagt frem et revidert forslag om krav til organisering, regnskap og revisjon for private barnehager. Bakgrunnen er behov for bedre kontroll med bruken av tilskudd og foreldrebetalinger.

Stort flertall i OECD om internasjonal skattereform

130 land er enige om hovedelementene i en internasjonal reform for skattlegging av multinasjonale selskap.

Særavtalene for reiser forlenges ut året

Det betyr at dagens satser og innhold forblir uendret frem til 31. desember 2021. Dette gjelder både innenlands og utenlands.

Endringer i hvitvaskingsforskriften

Det er fastsatt endringer i hvitvaskingsforskriften som gjelder fra 1. juli. Det innføres blant annet strengere regler for kunder etablert i høyrisikoland.

Tilbakeføring av underskudd for 2020

Skatteetaten opplever at mange selskaper feilaktig reserverer seg mot tilbakeføring av underskudd for 2020 ved å krysse av feil på skattemeldingen.

Kompensasjonsordning 2: ny søknadsrunde åpner 9. juni

Det åpnes for å motta søknader for mars-april den 9. juni. Samtidig kan det søkes om kompensasjon for tapt varelager i perioden fra november 2020 til april 2021.