Mva registrering

All registrering, meldinger om endringer og opphør skal i fremtiden skje via Skatteetatens portal for mva-registrering.

Oppdatert veileder til reglene om naturalytelser

Skattedirektoratet har oppdatert veiledningen om rapportering og verdsettelse naturalytelser. Hensikten er å gjøre reglene enklere

Regjeringen forlenger permitteringsperioden

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Retten til dagpenger forlenges også slik at de som nærmer seg maksgrensen på 52 uker kan beholde dagpengene til 1. juli.

Kompensasjonsordning 2 forlenges ut april

Regjeringen vil utvide kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall til også å omfatte perioden mars/april 2021.

Kalkulator for kompensasjonsordning 2 (for medlemmer av DnR)

Revisorforeningens kontantstøttekalkulator for kompensasjonsordning 2 er nå klar for beregning av tilskudd. Kalkulatoren gir deg samtidig muligheten til å dokumentere søknadene på en oversiktlig måte.

Kontrollhandlinger for revisors bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 2

Brønnøysundregistrene har fastsatt kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av innhold i søknader om tilskudd i kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall.

Veiledningstjenesten for den nye kompensasjonsordningen er åpen

Veiledningstjenesten til Brønnøysundregistrene er nå åpen. Selve søknadsportalen åpner 18. januar.

Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Fra 1. januar 2021 er det anledning til å utsette tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid frem til arbeidet er fullført dersom det ikke er foretatt delbetalinger.

Forskrift til ny revisorlov

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftene til den nye revisorloven. Forskriften trer i kraft samtidig med ny revisorlov

Regelverksendringer fra 1. januar 2021

Tradisjonen tro har Finansdepartementet utarbeidet en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2021 på sitt ansvarsområde.