Skatteendringer i statsbudsjettet for 2022

Det foreslås flere skatteendringer i statsbudsjettet for 2022 som ble lagt fram av Regjeringen Solberg den 12. oktober

Avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2022

Regjeringen foreslår å gjeninnføre flypassasjeravgiften og endringer i bilavgiftene.

Mindre komplekse selskaper

Mindre komplekse enheter (LCE) gir viktige bidrag til verdensøkonomien og står for det store flertallet av enheter globalt. Samtidig må stadig mer komplekse strukturer og transaksjoner behandles i International Standards on Auditing (ISA). Denne kompleksiteten i ISA utgjør betydelige utfordringer for revisjoner av mindre enheter.

Lav mva-sats blir igjen på 12%

I en periode har den lave mva-satsen vært satt ned til 6 men fra og med 1. oktober er lav mva-sats igjen 12%

Register over reelle rettighetshavere

Loven bestemmer at det skal opprettes et sentralt register over reelle rettighetshavere. Reelle rettighetshavere er fysiske personer som eier eller kontrollerer en juridisk person og enkelte andre enheter.

Viktige frister nærmer seg

Hvis du må ha registrering i Foretaksregisteret i løpet av 2021 er det viktig å være ute i god tid, anbefaler Brønnøysundregistrene i en egen melding.

Kompensasjonsordningen trappes ned

Regjeringen varsler nedtrapping av den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet for tilskuddsperioden september/oktober 2021.

Purring og krav om tilbakebetaling for de som mangler bekreftelse på søknader i kompensasjonsordning 1

Skatteetaten vil etter planen sende ut purringer 7. september til alle søkere i kompensasjonsordning 1 som ennå ikke har fått bekreftelse på sine søknader fra revisor eller regnskapsfører.

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for at meldinger skal være registrert innen årsskiftet.

Døgnkontinuerlig bemanning oppfyller kravet til «24 timers alarmsystem»

Borettslag og eierseksjonssameier kan ha rett på momskompensasjon selv om de ikke har "24 timers alarmsentral".