Revisorforeningens topp ti forenklingsforslag overlevert næringsministeren. Forslagene er innenfor regnskap, skatt, tilsyn, rapportering og aksjeloven.

Regjeringen har fortsatt stort fokus på forenklinger. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen uttaler at selv om de har nådd målet på 15 milliarder kroner i årlige forenklinger, vil de fortsette å kutte kostnader for næringslivet. Det nye målet er å forenkle for 10 milliarder kroner fram til og med 2021.

Skatteetaten omorganiseres

Skatteetaten går over til landsdekkende organisering fra 1. januar 2019. Nå vil skattekontorene bidra til å løse oppgaver på etatsnivå og for hele landet.

GDPR trer i kraft 20. juli

Den nye personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft i Norge 20. juli 2018.

Skattedirektoratet overtar oppgaver fra Skatteklagenemnda

Fra 1. august 2018 overtok Skattedirektoratet som klageinstans for en rekke saker som tidligere ble behandlet av Skatteklagenemnda

Regelendringer fra 1. juli 2018

Endringer som trer i kraft 1. juli 2018

Forventer skattehopp hvis leieinntekter forhåndsutfylles

Hvis regjeringen får det som den vil skal opptil 100 selskaper som formidler tjenester eller utleie av bolig måtte gi opplysninger til Skatteetaten.

MVA og transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.

Fremdeles uenighet om fradrag for merverdiavgift for transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.

Bransjenorm GDPR for revisorer

Revisorforeningens bransjenorm for behandling av personopplysninger i revisjonsbransjen er nå sendt til Datatilsynet for godkjenning. Utkastet til bransjenorm vil være veiledende for bransjen også før Datatilsynet har gitt sin godkjenning.

Evaluering av Skattefunn

Skattefunn er evaluert på oppdrag fra Finansdepartementet. Evalueringen viser at misbruk skjer og det foreslås endringer som begrenser dette, blant annet endringer i revisors oppgaver.

Flere forenklinger i aksjelovene

Regjeringen følger opp flere av forenklingsforslagene til aksjelovutvalget og foreslår bl.a. enklere regler for avvikling og å oppheve kravet til revisjon av mellombalanser