Arvefeilene som kunne og burde vært unngått

Arveregler kan av og til medføre at arveoppgjøret får et helt annet resultat enn du hadde tenkt at det skulle få.

Foreslåtte skattesatser for 2019

Dette er oversikten over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2018 og forslaget for 2019, slik de fremkom i statsbudsjettet som ble lagt frem 8. oktober.

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for når meldinger må være mottatt for å bli registrert innen årsskiftet.

Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Skattedirektoratet har publisert nye retningslinjer.

Papirkvittering ikke lenger et krav

Finansdepartementet har endret bokføringsforskriftens krav om utskrift av papirkvitteringer. En seier for fornuften og for Revisorforeningen, som først tok opp kampen mot den meningsløse kvitteringsplikten.

Mva og salg av fast eiendom

Staten saksøker Skatteklagenemda.

Ny hvitvaskingslov i kraft 15. oktober

Den nye hvitvaskingsloven trer i kraft 15. oktober 2018.

Dette må du vite om klage på tvangsmulkt

I år deler Skatteetaten sannsynligvis ut mer enn 1 milliard kroner i tvangsmulkt. Ifølge Skattedirektøren vil alle som ikke har gjort feil før få frafalt tvangsmulkten når de klager.

Nye økonomiforskrifter til friskolelova og voksenopplæringsloven

Kunnskapsdepartementet fastsatt 1. september 2018 ny økonomiforskrift til friskolelova og ny forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4 med bestemmelser om regnskap og revisjon i kapittel 8.

Arve Hoel

07.09.18
Personvern GDPR

Personvernerklæring i Lokal Revisjon AS. Personvernerklæringen forteller hvordan Lokal Revisjon AS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger. Klikk øverst på siden for mer informasjon om vår personvernerklæring.