Utredning av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet

Finansdepartementet starter en forstudie for å avklare om det finnes forenklingsmuligheter ved reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.

De nye reglene om rabatter i arbeidsforhold

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om forståelsen av de nye reglene for rabatter i arbeidsforhold, herunder personalrabatter og de pliktene arbeidsgiver har.

Slik "gjemmer" man inntekten i skattelistene

Skattelistene ble lagt ut 7. november, og de kan gi et totalt misvisende bilde av økonomien til enkeltpersoner, mener Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Slik kan din egen innsats på boligen eller hytta senke skatten

Hvis du selger hus eller hytte og gevinsten er skattepliktig (eller tapet fradragsberettiget), har du samtidig muligheten til å nyttiggjøre deg eget arbeid rent skattemessig.

4 fradrag du bør ha med når du leier ut

Mange har en fin ekstrainntekt - eller primærinntekt - ved å leie ut bolig. Det å få med seg fradragene du faktisk har krav på er en ikke uvesentlig del av dette.

Oppslagsverk om reelle rettighetshavere

Rapporten "Direkte og indirekte eierskap" gir mye informasjon om identifisering av reelle rettighetshavere etter hvitvaskingsloven. Den kan brukes som et oppslagsverk i situasjoner hvor det kan være vanskelig å vite hva som kreves.

Hvitvasking

25.10.18
Nytt hvitvaskingsregelverk trådte i kraft 15. oktober 2018

Prop. 40 L (2017-2018)

Skatteetaten kan ha endret tallene fra skattemeldingen: Dette må du sjekke

Det er fortsatt en rekke skattytere som venter på skatteoppgjøret; snart kommer skatteoppgjøret for dem også.

Aksjonærene måtte dekke forpliktelsene i et avviklet selskap

Høyesterett kom til at utbytte vedtatt etter utløpet av kreditorfristen anses som likvidasjonsutdeling slik at aksjonærene blir ansvarlige for udekkede forpliktelser innenfor det de har fått utdelt.

Statsbudsjettet 2019

Skattesatsen reduseres til 22 for både personer og selskaper. Ellers er det få overraskelser i statsbudsjettet som ble fremlagt 8. oktober 2018.