Fordeling av kapitalinntekter og kapitalutgifter i skattemeldingen

I skattemeldingen har Skatteetaten forhåndsutfylt inntektene og fradragene hos den ektefellen som de er innrapportert på. Det er imidlertid ikke sikkert at dette er den fordelingen som gir ektefellene lavest skatt.

10 vanlige spørsmål om skattemeldingen

Skattebetalerforeningen får veldig mange spørsmål om skattemeldingen fra sine medlemmer. Her er noen av de vanligste spørsmålene og svarene.

Informasjonsbrev til aksjonærer som må korrigere skattemeldingen

Utsendelsen skal bidra til å sikre unødvendige feil i skattemeldinger.

Skattemeldingen: Slik håndterer du samlivsbrudd

Samlivsbrudd får ofte store konsekvenser, ikke minst gjelder det økonomien. Vi skal vise deg noen av konsekvensene du bør være klar over når det gjelder skattemeldingen.

Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Som følge av vedtatte lovendringer i 2017 er NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak endret. I tillegg er det foretatt enkelte språklige korreksjoner.

Les dette før du leverer skattemeldingen (selvangivelsen)

Skatteetaten har signalisert at den elektroniske skattemeldingen (selvangivelsen) blir klar 4. april. Du har da tiden frem til 30. april til å kontrollere denne, og å gjøre endringer eller tilføyelser.

Har du gjeld på utleieboligen? Da kan formuesskatten bli høyere!

Fra og med i år er det nye regler for hvordan gjelden håndteres dersom du eier sekundærboliger. Pass på at skattemyndighetene har beregnet dette korrekt.

Arve Hoel

27.02.18
Lokal Revisjon AS går inn i Revisorgruppen

Lokal Revisjon AS gikk 01.01.2018 inn i Revisorgruppen. Revisorgruppen er et nettverk av selvstendige revisjonsfirmaer representert fra Trøndelag i nord til Kristiansand i sør.

Spørsmål om ileggelse av tilleggsskatt på bakgrunn av uoppgitt utbytte

Tilleggsskatt for uoppgitt utbytte, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3. Beløpsmessig utgjør saken tilleggsskatt av et grunnlag på skatt av kr 500 000, tilsvarende manglende oppgitt utbytte for inntektsåret 2015.

Spørsmål om uttaksbeskatning av selskap i forbindelse med anskaffelse av fritidseiendom. Tilleggsskatt. Fradrag for inngående merverdiavgift for driftskostnader

Saken gjelder spørsmål om uttaksbeskatning av selskap som følge av aksjonærens bruk av selskapets fritidseiendom jf. skatteloven § 5-2. Spørsmål om ileggelse av tilleggsskatt jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 for forhold knyttet til aksjonærens bruk av fritidseiendommen, anskaffelse av båt og for fradragsføring av diverse kostnader og diettgodtgjørelser.