Slik skal bonuspoengene beskattes

Må du skatte av bonuspoengene? Og hva er grensen for personalrabatter? Her kan vi gi deg noen svar!

Ikrafttredelse endringer i aksjelovene

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Endringene i reglene om avvikling trer først i kraft 1. mars 2019.

Slik forbereder du deg til årsoppgjøret

Vi nærmer oss et årsskifte. I den forbindelse er det mange plikter som påhviler alle næringsdrivende.

Nye regler: Smart sparegrep med lav risiko

Med noen relativt små grep er det mulig å tjene gode penger de neste ukene.

Ny post i aksjonærregisteroppgaven

I aksjonærregisteroppgaven er det for 2018 kommet inn en ny post 7 - total formuesverdi for selskapet. Revisorforeningen har fått opplyst av Skatteetaten at posten ikke er obligatorisk.

Innstilling om endringer i aksjelovene

Næringskomiteen har avgitt Innst. 70 L (2018-2019) om endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.).

Takseringsreglene for 2018 er klare

Et viktig verktøy for skatterådgivere, takseringsreglene, er nå publisert hos Skatteetaten. Les hele dokumentet hos Skatteetaten. Her fremkommer det hvilke satser som skal legges til grunn.

Fått tvangsmulkt? Her er 6 gode grunner til å slippe - og 1 som ikke fungerer

Hvis du er forsinket med levering av oppgaver til Skatteetaten kan du fort ende opp med en regning på mange tusen kroner. Svært mange næringsdrivende har fått oppleve dette.

Skattegrep du kan gjøre før 2019

Du har kanskje helt andre ting å tenke på nå på slutten av året, men det kan lønne seg å tenke littegrann på skatt før vi bikker 2019.

Her er våre beste råd

Hver eneste dag bistår vi medlemmer med å bedre sin egen økonomi. Ikke ved å betale minst mulig skatt, men ved å unngå å betale for mye skatt.