Betalingsutsettelse for skatt og avgift som følge av koronasituasjonen

Som følge av de nye koronarestriksjonene, er betalingsfristen 31. desember 2021 utsatt til 31. mars 2022.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. desember 2021. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 1,5 pr. til 1,9 pr. basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,1 til 1,6 basert på statsobligasjoner.

Dette er gavene arbeidsgiver kan gi skattefritt

Dette trodde du kanskje ikke var et skattefritt frynsegode, men nå kan du få arbeidsgiver til å betale for influensavaksinen - skattefritt.

De viktigste datoene for næringsdrivende i 2022

Har du ansvaret for innsending av ulike oppgaver til Skatteetaten? De viktigste datoene for næringsdrivende i 2022 kan du se her.

Endringer i NRS 8 GRS for små foretak for regnskapsåret 2021

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert som følge av forenklinger i notekravene for små foretak i regnskapsloven.

Regjeringens opplegg for lønnsstøtte til koronarammede bedrifter

Regjeringen har presentert sitt opplegg for en ny lønnsstøtteordning som skal gi koronarammede bedrifter bedre mulighet til å beholde ansatte i jobb i stedet for å gå til permitteringer. Det forventes at søknadsportalen kan åpne i løpet av februar, og at de første utbetalingene kommer da.

Støttetiltak for næringslivet etter nye smitteverntiltak

Nye smitteverntiltak vil nok en gang ramme deler av næringslivet hardt. Regjeringen har varslet økonomiske støttetiltak for avhjelpe situasjonen. Vi venter at dette vil komme på plass i januar. Her får du en oversikt over det vi vet per i dag.

Tilleggsmandat til skatteutvalget

Skatteutvalget skal bl.a. utrede omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden og hvilke tiltak som må til for å unngå utilsiktede tilpasninger.

Skattesatser for 2022

Finansdepartementet har offentliggjort en oversikt i tabellform over skattesatsene som vil gjelde for 2022.

Økt skatt på høye inntekter og formue etter budsjettforliket

Etter budsjettforliket mellom AP/SP og SV innføres det et nytt trinn i trinnskatten på 17,4 pst. for inntekter over 2 millioner kroner og i formuesskatten på 1,1 pst. på formue over 20 millioner kroner