Økt skatt på høye inntekter og formue etter budsjettforliket

Etter budsjettforliket mellom AP/SP og SV innføres det et nytt trinn i trinnskatten på 17,4 pst. for inntekter over 2 millioner kroner og i formuesskatten på 1,1 pst. på formue over 20 millioner kroner

Takseringsreglene for 2021 er fastsatt

Skattedirektoratet har fastsatt takseringsreglene for 2021.

Unntaksregel for kriserammet virksomhet utvidet til 31.12.21

Foretak i økonomiske vansker kan søke om Skattefunn i hele 2021, forutsatt at dette ikke var situasjonen ved utgangen av 2019.

Kan få ettergitt forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2020 pga. korona

Finansdepartementet har gitt Regnskapsregisteret adgang til å godta covid-19 som begrunnelse i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2020.

Foreslår økt skatt på aksjeinntekter og formue

I tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet foreslår den nye regjeringen Støre en rekke skatteendringer i Statsbudsjettet for 2022.

Utarbeidelse og oppbevaring av spesifikasjoner ved bruk av regneark

Skattedirektoratet har uttalt seg om muligheten for å utarbeide og oppbevare spesifikasjoner ved bruk av regneark.

Dokumentasjonskravene for merverdiavgiftskompensasjon

Mer praktisk tilnærming til reglene om dokumentasjon.

Skatteklagenemnda: Firmabilen gav skattesmell og tilleggsskatt

Mannen drev forretning hjemmefra og hadde firmabil til over en million kroner. Når han ikke klarte å dokumentere bruken av bilen, endte det med skattesmell.

Skal forenkle skatten for aksjeselskaper

Skatteetaten skal de kommende årene gjøre det lettere for næringsdrivende å levere skattemeldingen. Neste år vil et utvalg aksjeselskaper få muligheten til å teste løsningen.

MVA - ikke fradrag for merverdiavgift ved salg av fast eiendom

Høyesterett har avsagt dom i saken om transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.