SAF-T filen fra kassasystemet

Fra og med 2019 må alle bokføringspliktige ha oppgradert sine kassasystem i tråd med kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften, blant annet må systemet kunne produsere en fil i standard format. Ettersom veldig mye av ansvaret ligger hos produsenten er det kanskje noe uklart for den bokføringspliktige selv om systemet de har oppfyller kravet i loven.

Ny mva-utredning

Finansdepartementet har oppnevnt en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag.

Bokføringsforskriften og bruk av kontantfaktura

Bestemmelsen om at det er unntak fra å registrere kontantsalg på kassasystem når det anvendes kontantfaktura er gjeldende fra 1. januar 2019. Skattedirektoratets prinsipputtalelse 7. januar 2019 om bruk av kontantfaktura skaper ny forvirring, merarbeid og problemer for de bokføringspliktige.

NAV-kontor og spørsmål om merverdiavgiftskompensasjon

Skattedirektoratet har besvart spørsmål fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om hvordan kommunen skal få merverdiavgiftskompensasjon for deres andel av fellesutgifter av et såkalt NAVkontor.

Mor-datterfusjon regnes ikke som konsernbrudd

Det beregnes ikke tre prosent inntektsføring av utbytte fra et heleid datterselskap som fusjoneres med morselskapet samme år.

Arbeidsgiverplikter på tips

Spørsmålet om arbeidsgiver kan trekke fra kostnader til arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon før tipspengene utbetales til de ansatte kan ikke besvares generelt.

Mva kompensasjon - undervisning

Finansdepartementet har uttalt seg om private virksomheters rett til momskompensasjon på undervisningsområdet.

A-meldingen: Frist og innhold i forbindelse med nye regler

A-meldingen for desember må sendes inn senest 7. januar.

Regelverksendringer fra 1. januar 2019

Finansdepartementet har gitt ut en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2019 på sitt ansvarsområde.

Skatteplanlegging som kan lønne seg

Skatt kan av og til være avgjørende for om en investering er lønnsom eller ikke. Med en bindende forhåndsuttalelse kan du drive med skatteplanlegging på en profesjonell måte.