Ny hvitvaskingslov i kraft 15. oktober

Den nye hvitvaskingsloven trer i kraft 15. oktober 2018.

Dette må du vite om klage på tvangsmulkt

I år deler Skatteetaten sannsynligvis ut mer enn 1 milliard kroner i tvangsmulkt. Ifølge Skattedirektøren vil alle som ikke har gjort feil før få frafalt tvangsmulkten når de klager.

Nye økonomiforskrifter til friskolelova og voksenopplæringsloven

Kunnskapsdepartementet fastsatt 1. september 2018 ny økonomiforskrift til friskolelova og ny forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4 med bestemmelser om regnskap og revisjon i kapittel 8.

Arve Hoel

07.09.18
Personvern GDPR

Personvernerklæring i Lokal Revisjon AS. Personvernerklæringen forteller hvordan Lokal Revisjon AS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger. Klikk øverst på siden for mer informasjon om vår personvernerklæring. 

Revisorforeningens topp ti forenklingsforslag overlevert næringsministeren. Forslagene er innenfor regnskap, skatt, tilsyn, rapportering og aksjeloven.

Regjeringen har fortsatt stort fokus på forenklinger. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen uttaler at selv om de har nådd målet på 15 milliarder kroner i årlige forenklinger, vil de fortsette å kutte kostnader for næringslivet. Det nye målet er å forenkle for 10 milliarder kroner fram til og med 2021.

Skatteetaten omorganiseres

Skatteetaten går over til landsdekkende organisering fra 1. januar 2019. Nå vil skattekontorene bidra til å løse oppgaver på etatsnivå og for hele landet.

GDPR trer i kraft 20. juli

Den nye personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft i Norge 20. juli 2018.

Skattedirektoratet overtar oppgaver fra Skatteklagenemnda

Fra 1. august 2018 overtok Skattedirektoratet som klageinstans for en rekke saker som tidligere ble behandlet av Skatteklagenemnda

Regelendringer fra 1. juli 2018

Endringer som trer i kraft 1. juli 2018

Forventer skattehopp hvis leieinntekter forhåndsutfylles

Hvis regjeringen får det som den vil skal opptil 100 selskaper som formidler tjenester eller utleie av bolig måtte gi opplysninger til Skatteetaten.