ISA 540 (revidert)

Ny ISA 540 (revidert) Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger øker fokuset på profesjonell skepsis, tar hensyn til endret revisjonsrisiko ved økt kompleksitet forretningsmiljøet og har en innebygd skalering.

Altinn og Difi samles i et nytt digitaliseringsdirektorat

Norge skal bli verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. For å oppnå bedre tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og en enklere hverdag for folk flest, samles nå spydspissene i det offentlige digitaliseringsarbeidet.

Reglene for naturalytelser endres

De nye reglene for rabatter og fribilletter har høstet mye kritikk. Nå endres reglene.

Velg rett selskapsform

Sitter du med en drøm om å starte egen virksomhet, men vet ikke hvordan du gjøre det og hva som er viktig å tenke over?

Spørsmål og svar om aksjonærlån

Skatteetaten har laget en egen spørsmål og svar-artikkel om skatteplikten på lån fra selskap til aksjonær.

Viktige endringer i skatteskjemaer for 2018

Skatteetaten har sendt ut en oppdatering over viktige endringer i ulike skjemaer og rettledninger for inntektsåret 2018.

Leietakertilpasninger og merverdiavgift

Betaler leietaker for tilpasninger av bygg som er under oppføring må utleier behandle innbetalingen som et finansielt forskudd.

Skatteplikt på dugnadsarbeid

Finansministeren har et svarbrev til Stortinget redegjort for reglene om skatteplikt på vederlag for dugnadsarbeid.

Unngå dobbeltbeskatning ved arbeid i utlandet

Spesielle regler ved utenlandsopphold gjør at det er store muligheter for å gjøre feil. En av konsekvensene kan være å måtte betale skatt dobbelt opp.

Høring - forslag til endringer i aksjeloven

Det foreslås blant annet vesentlige endringer i aksjeloven 3-8 og 8-10, og et av forslagene er at generalforsamlingen ikke lenger skal godkjenne avtaler mellom selskapet og aksjeeierne. Som følge av dette utgår også revisors bekreftelse.