Hvitvasking

25.10.18
Nytt hvitvaskingsregelverk trådte i kraft 15. oktober 2018

Prop. 40 L (2017-2018)

Skatteetaten kan ha endret tallene fra skattemeldingen: Dette må du sjekke

Det er fortsatt en rekke skattytere som venter på skatteoppgjøret; snart kommer skatteoppgjøret for dem også.

Aksjonærene måtte dekke forpliktelsene i et avviklet selskap

Høyesterett kom til at utbytte vedtatt etter utløpet av kreditorfristen anses som likvidasjonsutdeling slik at aksjonærene blir ansvarlige for udekkede forpliktelser innenfor det de har fått utdelt.

Statsbudsjettet 2019

Skattesatsen reduseres til 22 for både personer og selskaper. Ellers er det få overraskelser i statsbudsjettet som ble fremlagt 8. oktober 2018.

Arvefeilene som kunne og burde vært unngått

Arveregler kan av og til medføre at arveoppgjøret får et helt annet resultat enn du hadde tenkt at det skulle få.

Foreslåtte skattesatser for 2019

Dette er oversikten over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2018 og forslaget for 2019, slik de fremkom i statsbudsjettet som ble lagt frem 8. oktober.

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for når meldinger må være mottatt for å bli registrert innen årsskiftet.

Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Skattedirektoratet har publisert nye retningslinjer.

Papirkvittering ikke lenger et krav

Finansdepartementet har endret bokføringsforskriftens krav om utskrift av papirkvitteringer. En seier for fornuften og for Revisorforeningen, som først tok opp kampen mot den meningsløse kvitteringsplikten.

Mva og salg av fast eiendom

Staten saksøker Skatteklagenemda.