Takseringsreglene for 2018 er klare

Et viktig verktøy for skatterådgivere, takseringsreglene, er nå publisert hos Skatteetaten. Les hele dokumentet hos Skatteetaten. Her fremkommer det hvilke satser som skal legges til grunn.

Fått tvangsmulkt? Her er 6 gode grunner til å slippe - og 1 som ikke fungerer

Hvis du er forsinket med levering av oppgaver til Skatteetaten kan du fort ende opp med en regning på mange tusen kroner. Svært mange næringsdrivende har fått oppleve dette.

Skattegrep du kan gjøre før 2019

Du har kanskje helt andre ting å tenke på nå på slutten av året, men det kan lønne seg å tenke littegrann på skatt før vi bikker 2019.

Her er våre beste råd

Hver eneste dag bistår vi medlemmer med å bedre sin egen økonomi. Ikke ved å betale minst mulig skatt, men ved å unngå å betale for mye skatt.

Utredning av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet

Finansdepartementet starter en forstudie for å avklare om det finnes forenklingsmuligheter ved reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.

De nye reglene om rabatter i arbeidsforhold

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om forståelsen av de nye reglene for rabatter i arbeidsforhold, herunder personalrabatter og de pliktene arbeidsgiver har.

Slik "gjemmer" man inntekten i skattelistene

Skattelistene ble lagt ut 7. november, og de kan gi et totalt misvisende bilde av økonomien til enkeltpersoner, mener Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Slik kan din egen innsats på boligen eller hytta senke skatten

Hvis du selger hus eller hytte og gevinsten er skattepliktig (eller tapet fradragsberettiget), har du samtidig muligheten til å nyttiggjøre deg eget arbeid rent skattemessig.

4 fradrag du bør ha med når du leier ut

Mange har en fin ekstrainntekt - eller primærinntekt - ved å leie ut bolig. Det å få med seg fradragene du faktisk har krav på er en ikke uvesentlig del av dette.

Oppslagsverk om reelle rettighetshavere

Rapporten "Direkte og indirekte eierskap" gir mye informasjon om identifisering av reelle rettighetshavere etter hvitvaskingsloven. Den kan brukes som et oppslagsverk i situasjoner hvor det kan være vanskelig å vite hva som kreves.