Statsbudsjettet: De viktigste endringene

Statsbudsjettet for 2020 er lagt fram. Her er de viktigste skatte- og avgiftsendringene.

Skatteopplegget i statsbudsjettet for 2020

Det foreslås bl.a. nye regler for formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper, herunder selskaper stiftet ved fusjon og fisjon, og endringer i Skattefunnreglene.

Statsbudsjett 2020 og MVA

Regjeringen fjerner 350 kroners grensen, og erstatter NRK-lisensen med finansiering over skatteseddelen.

Når jobben reiser til utlandet, unngå dyre feil!

Jobbreise til utlandet er ofte hyggelig. Men det må også være faglig, hvis ikke blir det farlig med tanke på fradragsretten.

Sannsynligheten øker for gjeninnføring av arveavgift

Fremgangen til Rødt, SV og MDG kan gi Arbeiderpartiet store problemer med å holde igjen krav om gjeninnføring av arveavgiften - hvis den rødgrønne bølgen holder seg til neste valg.

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen 2019

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (KRISINO 2019) gir et godt bilde av hvilke kriminalitet som rammer næringslivet.

Revisjonsforordningen i norsk oversettelse

EU-forordningen om revisjon av foretak av allmenn interesse foreligger nå i offisiell norsk oversettelse.

Frivillig retting: Hvor mange år tilbake i tid kan Skatteetaten gjøre endringer?

Har du formue og inntekt som du ikke tidligere har opplyst om til skattemyndighetene kan du unngå tilleggsskatt ved å rapportere om disse midlene på eget initiativ (frivillig retting)

Lovfesting av omgåelsesregelen

Alt tyder på at skattyter fortsatt vil kunne benytte skattefri fisjon som mellomledd for å selge eiendom mv. skattefritt som salg av aksjer i fritaksmetoden

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har utgitt veiledning pensjonsforutsetninger med oppdaterte tall pr. 31. august 2019.