Leietakertilpasninger og merverdiavgift

Betaler leietaker for tilpasninger av bygg som er under oppføring må utleier behandle innbetalingen som et finansielt forskudd.

Skatteplikt på dugnadsarbeid

Finansministeren har et svarbrev til Stortinget redegjort for reglene om skatteplikt på vederlag for dugnadsarbeid.

Unngå dobbeltbeskatning ved arbeid i utlandet

Spesielle regler ved utenlandsopphold gjør at det er store muligheter for å gjøre feil. En av konsekvensene kan være å måtte betale skatt dobbelt opp.

Høring - forslag til endringer i aksjeloven

Det foreslås blant annet vesentlige endringer i aksjeloven 3-8 og 8-10, og et av forslagene er at generalforsamlingen ikke lenger skal godkjenne avtaler mellom selskapet og aksjeeierne. Som følge av dette utgår også revisors bekreftelse.

SAF-T filen fra kassasystemet

Fra og med 2019 må alle bokføringspliktige ha oppgradert sine kassasystem i tråd med kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften, blant annet må systemet kunne produsere en fil i standard format. Ettersom veldig mye av ansvaret ligger hos produsenten er det kanskje noe uklart for den bokføringspliktige selv om systemet de har oppfyller kravet i loven.

Ny mva-utredning

Finansdepartementet har oppnevnt en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag.

Bokføringsforskriften og bruk av kontantfaktura

Bestemmelsen om at det er unntak fra å registrere kontantsalg på kassasystem når det anvendes kontantfaktura er gjeldende fra 1. januar 2019. Skattedirektoratets prinsipputtalelse 7. januar 2019 om bruk av kontantfaktura skaper ny forvirring, merarbeid og problemer for de bokføringspliktige.

NAV-kontor og spørsmål om merverdiavgiftskompensasjon

Skattedirektoratet har besvart spørsmål fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om hvordan kommunen skal få merverdiavgiftskompensasjon for deres andel av fellesutgifter av et såkalt NAVkontor.

Mor-datterfusjon regnes ikke som konsernbrudd

Det beregnes ikke tre prosent inntektsføring av utbytte fra et heleid datterselskap som fusjoneres med morselskapet samme år.

Arbeidsgiverplikter på tips

Spørsmålet om arbeidsgiver kan trekke fra kostnader til arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon før tipspengene utbetales til de ansatte kan ikke besvares generelt.