SkatteFUNN til i «kriserammede foretak»

Skattedirektoratets nye forståelse av vilkårene som hindrer at «kriserammede foretak» kan motta SkatteFUNN-midler, har skapt mye usikkerhet. Skattedirektoratet har derfor varslet at de vil se på dette på nytt. Så langt det er mulig, bør revisor vente med attestere SkatteFUNN-skjemaer inntil avklaring foreligger. Revisorforeningen arbeider for at vi kan få en rask og fornuftig avklaring i denne saken.

Dette er nytt i skattemeldingen

Skattemeldingen for 2018 blir tilgjengelig 4. april. Alle elektroniske brukere mottar varsel når skattemeldingen er klar.

Fradrag fra A til Y

Selv om en del av fradragene er forhåndsutfylt i skattemeldingen, er det likevel viktig å sjekke om fradragene er korrekt ført opp.

Offentlige virksomheter skal kreve e-faktura

Regjeringen pålegger stat og kommune å kreve elektronisk faktura fra 2. april 2019.

ISA 540 (revidert)

Ny ISA 540 (revidert) Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger øker fokuset på profesjonell skepsis, tar hensyn til endret revisjonsrisiko ved økt kompleksitet forretningsmiljøet og har en innebygd skalering.

Altinn og Difi samles i et nytt digitaliseringsdirektorat

Norge skal bli verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. For å oppnå bedre tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og en enklere hverdag for folk flest, samles nå spydspissene i det offentlige digitaliseringsarbeidet.

Reglene for naturalytelser endres

De nye reglene for rabatter og fribilletter har høstet mye kritikk. Nå endres reglene.

Velg rett selskapsform

Sitter du med en drøm om å starte egen virksomhet, men vet ikke hvordan du gjøre det og hva som er viktig å tenke over?

Spørsmål og svar om aksjonærlån

Skatteetaten har laget en egen spørsmål og svar-artikkel om skatteplikten på lån fra selskap til aksjonær.

Viktige endringer i skatteskjemaer for 2018

Skatteetaten har sendt ut en oppdatering over viktige endringer i ulike skjemaer og rettledninger for inntektsåret 2018.