Her er regjeringens krisetiltak

Statsministeren, finansministeren og barne- og familieministeren presenterte fredag økonomiske krisetiltak som skal hjelpe bedrifter og arbeidstakere gjennom korona-krisen. 

Oppdatert SA3802 vedtatt

Som følge av endringer i ASL 3-8, ny ASAL 2-10a og 3-10 er SA3802 endret. Den oppdaterte standarden trer i kraft etter styrevedtaket i Revisorforeningen

Nye hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har gitt ut to nye rundskriv med veiledning om hhv revisorers og regnskapsføreres etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Rundskrivene gir oppdatert veiledning etter kravene i hvitvaskingsloven fra 2018.

Regelverksendringer fra 1. januar 2020

Finansdepartementet har kommet med sin tradisjonelle oversikt over viktige regelendringer fra 2020 på sitt ansvarsområde

Fristen for å inngå justeringsavtale

Fristen for å inngå justeringsavtale er oppgavefristen for den termin overdragelsen finner sted.

Endringer i Skattefunn fra 2020

Forskriftsbestemmelsene til endringene i Skattefunnreglene fra 2020 er fastsatt.

Skattekortet er tilgjengelig: Dette bør du sjekke

Du kan nå sjekke og eventuelt endre skattekortet for 2020. I skattetrekksmeldingen finner du hvilke opplysninger Skatteetaten har brukt for å beregne hvor mye skatt som skal trekkes av inntekten.

Ny revisorlov

Om ikke lenge vil en ny revisorlov erstatte dagens lov. Her får du en oversikt over hva endringene i den nye loven vil bety for deg som er godkjent revisor, ønsker å bli godkjent revisor eller som driver et revisjonsfirma.

Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

Fra 1. januar 2020 endres aksjeloven 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonær mv. og aksjeloven 8-10 om finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet

Spar skatt: 10 grep du kan ta før nyttår!

Hvilke skattegrep kan du ta før nyttår? Vi gir noen råd til deg som er på jakt etter gode grep på slutten av året.