Revisjonsforordningen i norsk oversettelse

EU-forordningen om revisjon av foretak av allmenn interesse foreligger nå i offisiell norsk oversettelse.

Frivillig retting: Hvor mange år tilbake i tid kan Skatteetaten gjøre endringer?

Har du formue og inntekt som du ikke tidligere har opplyst om til skattemyndighetene kan du unngå tilleggsskatt ved å rapportere om disse midlene på eget initiativ (frivillig retting)

Lovfesting av omgåelsesregelen

Alt tyder på at skattyter fortsatt vil kunne benytte skattefri fisjon som mellomledd for å selge eiendom mv. skattefritt som salg av aksjer i fritaksmetoden

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har utgitt veiledning pensjonsforutsetninger med oppdaterte tall pr. 31. august 2019.

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har offentliggjort fristene for når meldinger må være innkommet for å sikre gjennomføring innen årsskiftet.

Regjeringens strategi for SMB

Regjeringen har lagt frem en omfattende og helhetlig strategi for små og mellomstore bedrifter. Strategien omfatter flere av de områder vi har fokus på. Den inneholder ingen drøftelse av grensene for revisjonsplikt.

Regjeringen skal utrede formuesskattens virkninger

Formålet er å få et bedre bilde av hvordan formuesskatten påvirker små og mellomstore bedrifter og eierne deres.

Arveloven fornyes - dette må du vite

Den nye arveloven ble klubbet gjennom i Stortinget i mai - med færre og mindre omfattende endringer enn ventet.

Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer

Skattedirektoratet har i melding gitt en nærmere beskrivelse av regler som gjelder for føring av personalliste.

Forskriftsendringer om naturalytelser

Forskriftsendringene om beskatning av personalforsikringer og personalbilletter er fastsatt