Ny revisorlov er utsatt i Stortinget

Stortinget skulle etter planen ha behandlet forslaget til ny revisorlov før sommeren. På grunn av koronakrisen er lovsaken utsatt til høsten.

Forskrifter om unntak fra krav om fysisk møte i selskapsorganer er fastsatt

Det er fastsatt forskrifter som åpner for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre foretaksorganer kan skje uten fysiske møter.

Lav momssats - fra 12 til 7

Regjeringen foreslår å redusere den lave momssatsen ytterligere, med virkning fra og med 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020.

Satsreduksjonen for arbeidsgiveravgift først fra tredje termin

Regjeringen har lagt fram en proposisjon som bl.a. følger opp flere av anmodningsvedtakene fra Stortinget under behandlingen av krisepakkene

Staten vil gi kontanter til bedriftene

Regjeringen foreslår en ordning der staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet.

Rett til dagpenger ved permittering i påsken

Regjeringen opphever særregel slik at permitterte får dagpenger i påsken.

Hvilke tiltak har regjeringen kommet med? Fortløpende oversikt

Alle de viktigste nettstedene med oversikt over tiltak. Denne siden blir fortløpende oppdatert med nye vedtak og forslag.

Dette bør du vite om den nye skattemeldingen

Skattemeldingen blir tilgjengelig i tilfeldige puljer mellom 18. og 31. mars, og er tilgjengelig etter at skattepliktig har fått varsel på e-post eller sms.

Likevel fradrag for bistand til søknad om Skattefunn

Revisorforeningen publiserte 13. februar 2020 en FAQ med det standpunkt at det ikke var fradrag for kostnader til søknad om Skattefunn. Skattedirektoratet har i etterkant kommet til at det likevel er fradrag.

Finanskomiteen ber regjeringen gjøre en ny vurdering

Stortingets vedtak om å redusere lav momssats fra 12 til 8 er ikke ferdig behandlet.