Finanskomiteen skjermer fisjon inn i fritaksmetoden

Det vil fortsatt være adgang til å fisjonere eiendom eller andre eiendeler til et eget selskap og selge aksjene skattefritt i fritaksmetoden.

SKATTEOPPGJØRET: Hva bør du sjekke, kan du rette feil og når må du betale?

Onsdag 23. oktober ble de siste skatteoppgjørene lagt ut. Dermed har alle fått skatteoppgjøret for inntektsåret 2018.

Rentebegrensningsregelen endres

Regjeringen har lagt fram Statsbudsjettet 2020. I proposisjon foreslås endringer i rentebegrensningsregelen. Forslagene er hovedsakelig i tråd med Finansdepartementets forslag som ble sendt på høring 26. juni 2019. Forslaget er at endringene skal tre i kraft med virkning for inntektsåret 2019.

NRS 16 Årsberetning

Likestillings- og diskrimineringsloven er endret. I den sammenheng er det også gjort endringer i regnskapsloven.

Statsbudsjettet: De viktigste endringene

Statsbudsjettet for 2020 er lagt fram. Her er de viktigste skatte- og avgiftsendringene.

Skatteopplegget i statsbudsjettet for 2020

Det foreslås bl.a. nye regler for formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper, herunder selskaper stiftet ved fusjon og fisjon, og endringer i Skattefunnreglene.

Statsbudsjett 2020 og MVA

Regjeringen fjerner 350 kroners grensen, og erstatter NRK-lisensen med finansiering over skatteseddelen.

Når jobben reiser til utlandet, unngå dyre feil!

Jobbreise til utlandet er ofte hyggelig. Men det må også være faglig, hvis ikke blir det farlig med tanke på fradragsretten.

Sannsynligheten øker for gjeninnføring av arveavgift

Fremgangen til Rødt, SV og MDG kan gi Arbeiderpartiet store problemer med å holde igjen krav om gjeninnføring av arveavgiften - hvis den rødgrønne bølgen holder seg til neste valg.

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen 2019

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (KRISINO 2019) gir et godt bilde av hvilke kriminalitet som rammer næringslivet.