Skal bli enklere å stifte og registrere aksjeselskaper

Næringsdepartementet har sendt på høring flere forslag til endringer i selskapsretten.

Skjema for rentebegrensning for 2021

De samme lempingene i oppgaveplikten som ble gitt for inntektsårene 2019 og 2020 gjelder også for inntektsåret 2021.

Ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Regjeringen gjeninnfører ordningen med forenklet søknad om utsatt betaling av skatt og avgifter for krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022.

Skjemaet RF-1359 blir pliktig for finansielle inntekter i fritaksmetoden

Fra og med inntektsåret 2021 skal skjemaet benyttes for alle gevinster, utbytter og tap, uavhengig av om de er innenfor eller utenfor fritaksmetoden.

Lønnsstøtteordningen - tilskudd for å unngå permitteringer

Lønnsstøtteloven er vedtatt. Vi venter at loven settes i kraft i begynnelsen av februar. Lønnsstøtteordningen skal gi koronarammede bedrifter bedre mulighet til å beholde ansatte i jobb i stedet for å gå til permitteringer.

Nye poster om offentlig støtte i skattemeldingen for aksjeselskap

Fra og med inntektsåret 2021 må aksjeselskaper rapportere om de har mottatt offentlig støtte i form av skatte- eller avgiftsfordel i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap.

Sverige vurderer gjeninnføring av revisjonsplikt for små selskaper

I Sverige er det et økende problem at selskaper opprettes med eneste formål å svindle kreditorer og det offentlige. Både Svenske økokrim og Riksrevisjonen har slått alarm.

Foreslår flere økonomiske tiltak i møte med pandemien

I statsråd 14. januar la regjeringen fram sine forslag om økonomiske tiltak i møte med pandemien

Pensjon fra første krone og første dag

Reglene om pensjon fra første krone og første dag trådte i kraft fra 1. januar 2022. Foretakene må tilpasse sine pensjonsordninger innen 30. juni 2022.

Utkontraktering i revisjonsforetak - ekstern drift av IKT-systemer mv.

Finanstilsynet har oppdatert sin veiledning om utkontraktering i et nytt rundskriv nr. 7/2021. Her får du en oversikt over det nye rundskrivet og betydningen for revisjonsforetak.