Særavtalene for reiser forlenges ut året

Det betyr at dagens satser og innhold forblir uendret frem til 31. desember 2021. Dette gjelder både innenlands og utenlands.

Endringer i hvitvaskingsforskriften

Det er fastsatt endringer i hvitvaskingsforskriften som gjelder fra 1. juli. Det innføres blant annet strengere regler for kunder etablert i høyrisikoland.

Tilbakeføring av underskudd for 2020

Skatteetaten opplever at mange selskaper feilaktig reserverer seg mot tilbakeføring av underskudd for 2020 ved å krysse av feil på skattemeldingen.

Kompensasjonsordning 2: ny søknadsrunde åpner 9. juni

Det åpnes for å motta søknader for mars-april den 9. juni. Samtidig kan det søkes om kompensasjon for tapt varelager i perioden fra november 2020 til april 2021.

Eksempler på revisjonsberetning etter ny revisorlov

Revisjonskomiteen har nå utarbeidet eksempler for to revisjonsberetninger etter ny revisorlov. Det er ett eksempel til aksjeselskap og ett til foretak av allmenn interesse som er på høring.

Flere kompensasjonsordninger forlenges

Regjeringen varslet i Revidert nasjonalbudsjett forlengelse av den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall og flere andre støtteordninger.

Skatteendringer i Revidert nasjonalbudsjett

Det foreslås enkelte skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg blir forslag til ny opsjonsskatteordning sendt på høring.

Revidert Nasjonalbudsjett 2021 - MVA

I Revidert Nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen endringer for mva.

Mva - helsetjenester

Skattedirektoratet har uttalt seg om de nye reglene for avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og behandling.

Det blir ingen arbeidsgiverperiode II

Regjeringen foreslår i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.