Utsatt frist ved skattefri omdanning

Fristen for at skattefri omdanning kan få virkning fra 1. januar 2020 er utsatt til 1. september 2020

Nok en utsettelse for ansatte i transportselskaper

Innføringen av skatteplikt på fri eller subsidiert reise for ansatte i transportselskaper med selskapets egne transportmidler er utsatt til 1. januar 2021.

Kontantstøtteordningen - spørsmål og svar

Kompensasjonsordningen reiser mange spørsmål. Portalen gir mange svar. Revisorforeningen svarer på spørsmål som du ellers ikke finner svaret på.

Slik virker kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen - som skal holde næringslivet i sving til tross for at mye aktivitet er stengt ned - ble presentert fredag. Her er nøkkeltrekkene. Kan bedriften få tilskudd?

Kalkulator for kontantstøtte

Revisorforeningen har utarbeidet en kontantstøttekalkulator som tar høyde for alle bestemmelsene i forskriftene. Du som er medlem i Revisorforeningen kan benytte kalkulatoren til å beregne tilskudd og veilede dine klienter.

Kontantstøtten for næringslivet: Forskriftene er fastsatt og søknadsportalen åpnes nå

Foretak som er pålagt av staten å stenge kan søke om tilskudd fra lørdag 18. april på; kompensasjonsordning.no. Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra mandag 20. april.

Finansministeren vil vurdere utsatt frist for årsregnskapet

I en pressmelding uttaler finansministeren at de ser nærmere på om fristene for årsregnskapet og generalforsamling skal utsettes.

Utsatt leveringsfrist for skattemeldingen

Finansministeren opplyser at fristen for skattemeldingen utsettes til 31. august, fra 31. mai.

Utsatt betaling av særavgifter

Betalingsfristen for særavgifter som skulle vært innbetalt i april og mai 2020 er utsatt til 18. juni 2020.

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Det er foreslått en midlertidig ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Ordningen er ikke vedtatt ennå.