Skattekortet er tilgjengelig: Dette bør du sjekke

Du kan nå sjekke og eventuelt endre skattekortet for 2020. I skattetrekksmeldingen finner du hvilke opplysninger Skatteetaten har brukt for å beregne hvor mye skatt som skal trekkes av inntekten.

Ny revisorlov

Om ikke lenge vil en ny revisorlov erstatte dagens lov. Her får du en oversikt over hva endringene i den nye loven vil bety for deg som er godkjent revisor, ønsker å bli godkjent revisor eller som driver et revisjonsfirma.

Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

Fra 1. januar 2020 endres aksjeloven 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonær mv. og aksjeloven 8-10 om finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet

Spar skatt: 10 grep du kan ta før nyttår!

Hvilke skattegrep kan du ta før nyttår? Vi gir noen råd til deg som er på jakt etter gode grep på slutten av året.

Avklaring om Skattefunn

I tråd med det Revisorforeningen har argumentert for overfor Skattedirektoratet og Finansdepartementet, skal spørsmålet om et selskap er kriserammet vurderes på det tidspunktet Forskningsrådet godkjenner Skattefunn-søknaden

Finansiere kjøp av fritidsbolig med utleie?

Utleie av hytta er normalt sett enkelt og rett frem. For mange som driver litt mer omfattende utleie dukker det imidlertid opp problemstillinger som du bør ha tenkt gjennom.

Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Endringer i aksjelovene: Næringskomiteens innstilling

Innstillingen omhandler endringer av reglene om avtaler med nærstående i aksjelovene, konsernunntak fra aksjeloven 8-10 om finansiell bistand fra selskapet ved erverv av aksjer i selskapet, økt åpenhet om selskapets lønnspolitikk i noterte allmennaksjeselskaper og nye regler om institusjonelle investorer og kapitalforvaltere mv. i noterte selskaper.

Revisor og bærekraft

Den bærekraftige omstillingen i Norge gir nye risikoer og muligheter for næringslivet. Revisorene må gjøre bærekraft til del av sitt oppdrag for å bidra i omstillingen. Bærekraft sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping for norske bedrifter. Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge.

Ber om avklaring om rentebegrensningsreglene

Revisorforeningen har bedt Finansdepartementet avklare to spørsmål som gjelder unntak fra rentebegrensningsreglene.