Sesongbedrifter - beregning av tilskudd

Fra og med mai vil beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp til sesongbedrifter bli endret. Faste, uunngåelige kostnader blir skalert med en «sesongfaktor».

Uheldig omkamp om omgåelsesregelen

Revisorforeningen ber Finanskomiteen avvise den nye fortolkningen av omgåelsesregelen som Finansdepartementet vil innføre gjennom Revidert nasjonalbudsjett

Utsatt frist bekreftelse fra revisor

Foretak som er bedt om å sende inn bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører, får utsatt fristen for å sende bekreftelse til 1. juni 2020.

Skatteetaten stopper pålegg om revisorbekreftelse i forbindelse med søknader om tilskudd i kompensasjonsordningen

Nye pålegg stoppes inntil kravene til kontrollhandlinger for å avgi slike bekreftelser er klare. Fristen for de påleggene som alt er sendt ut vil bli forlenget.

Regjeringen foreslår enkelte avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår enkelte endringer i avgiftsreglene i revidert nasjonalbudsjett 2020

Skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen foreslår en rekke endringer i skattereglene i revidert nasjonalbudsjett. i revidert nasjonalbudsjett 2020

Ingen utsettelse av årsregnskapsfristen i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen trår vannet

Fristen for skattemeldingen er utsatt til 31. august. Vi hadde derfor forventet at Regjeringen nå hadde fulgt opp med lovforslag som ville gjøre det mulig å utsette hele årsoppgjøret.

Skatteetaten har bedt om revisorbekreftelse i forbindelse med søknad om tilskudd i kompensasjonsordningen. Hva skal revisor gjøre?

Skatteetaten har allerede plukket ut en del søkere for kontroll, og i den forbindelse bedt om revisorbekreftelse. Vi mener det beste er å be om utsatt frist inntil Skatteetaten har avklart grunnlaget for en slik bekreftelse.

Økokrim ber om årvåkenhet for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering

ØKOKRIM ber rapporteringspliktige, som revisorer og regnskapsførere, være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

Nye reisesatser fra 1. juni 2020

Partene i staten er blitt enige om nye reisesatser.