Slik kan du hjelpe kundene dine med den nye skattemeldingen

Våren er en hektisk tid for mange, og kanskje særlig for regnskapsførere og skatterådgivere. Og i år ser våren i tillegg ut til å bli helt spesiell av andre årsaker.

Ordningen med tilbakeføring av underskudd i 2020

Et av forslagene i Regjeringens krisepakke til bedriftene er en midlertidig adgang til å tilbakeføre underskudd som oppstår i 2020 mot skattlagt overskudd i 2019 og 2018.

Enighet om krisetiltakene

Stortingsforlik sikrer bedre ordninger for næringsdrivende og frilansere, permitterte og familier som rammes av virusutbruddet

Skattemeldingen lanseres som planlagt

Skatteetaten har stengt publikumsmottaket og innført nye rutiner for ID-kontroll og skattekort for utenlandske arbeidstakere, men skattemeldingen lanseres som planlagt.

Her er regjeringens krisetiltak

Statsministeren, finansministeren og barne- og familieministeren presenterte fredag økonomiske krisetiltak som skal hjelpe bedrifter og arbeidstakere gjennom korona-krisen. 

Oppdatert SA3802 vedtatt

Som følge av endringer i ASL 3-8, ny ASAL 2-10a og 3-10 er SA3802 endret. Den oppdaterte standarden trer i kraft etter styrevedtaket i Revisorforeningen

Nye hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har gitt ut to nye rundskriv med veiledning om hhv revisorers og regnskapsføreres etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Rundskrivene gir oppdatert veiledning etter kravene i hvitvaskingsloven fra 2018.

Regelverksendringer fra 1. januar 2020

Finansdepartementet har kommet med sin tradisjonelle oversikt over viktige regelendringer fra 2020 på sitt ansvarsområde

Fristen for å inngå justeringsavtale

Fristen for å inngå justeringsavtale er oppgavefristen for den termin overdragelsen finner sted.

Endringer i Skattefunn fra 2020

Forskriftsbestemmelsene til endringene i Skattefunnreglene fra 2020 er fastsatt.