Hvilke tiltak har regjeringen kommet med? Fortløpende oversikt

Alle de viktigste nettstedene med oversikt over tiltak. Denne siden blir fortløpende oppdatert med nye vedtak og forslag.

Dette bør du vite om den nye skattemeldingen

Skattemeldingen blir tilgjengelig i tilfeldige puljer mellom 18. og 31. mars, og er tilgjengelig etter at skattepliktig har fått varsel på e-post eller sms.

Likevel fradrag for bistand til søknad om Skattefunn

Revisorforeningen publiserte 13. februar 2020 en FAQ med det standpunkt at det ikke var fradrag for kostnader til søknad om Skattefunn. Skattedirektoratet har i etterkant kommet til at det likevel er fradrag.

Finanskomiteen ber regjeringen gjøre en ny vurdering

Stortingets vedtak om å redusere lav momssats fra 12 til 8 er ikke ferdig behandlet.

De utsatte fristene er fastsatt

For å avhjelpe bedriftenes likviditetssituasjon er det vedtatt at en rekke betalingsfrister for skatt skal utsettes. De utsatte fristene er nå fastsatt.

Hvordan håndteres korona-krisen? Her er oversikten du trenger!

Her er en samleside fra NAV om korona om hvordan korona-krisen håndteres.

Koronavirus og skatt

Skatteetaten har publisert en egen side med oversikt over foreslåtte og vedtatte tiltakspakker. Midlertidig lov om unntak fra andre lover

Koronapandemien - forsvarlig utbytte og konsekvenser for årsregnskapet og revisjonsberetningen

Vi har fått en rekke spørsmål om hvordan revisor skal forholde seg til avsetning til utbytte under koronavirusutbruddet

Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset

På grunn av konsekvensene koronaviruset får for mange arbeidsgivere, har Skatteetaten stoppet automatisk tvangsmulkt for a-meldingen.

Lav momssats reduseres midlertidig til 8 prosent

Stortinget foreslår å redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.