Finanstilsynets dokumentbaserte tilsyn med autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap

Finanstilsynet gjennomførte høsten 2019 et dokumentbasert tilsyn med alle autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskap. Et slikt tilsyn gjennomføres hvert tredje år og benyttes blant annet som grunnlag for oppfølging av etterutdanningskrav for autoriserte regnskapsfører og som grunnlag for utvelgelse og gjennomføring av stedlige tilsyn med regnskapsfører og regnskapsførerselskap. Rapporten ble publisert 29. mai 2020.

Betalingsutsettelser for skatt og avgift

De som er økonomisk rammet av virusutbruddet kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og mer fleksibel ordning.

Foreslår flere skatteendringer

Regjeringen foreslår flere endringer for å styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i norske arbeidsplasser i fase 3 i håndteringen av virusutbruddet.

Regjeringen vil videreføre Kontantstøtten for næringslivet; videreføres ut august

Regjeringen vil videreføre Kontantstøtten for næringslivet; videreføres ut august

Moms: Fristene er ikke endret, husk å levere meldingen!

Mange frister, ikke minst betalingsfrister, har blitt utsatt i de siste ukene. Og det er åpenbart en del som tror at dette også gjelder flere frister enn det faktisk gjør. Husk! Det er viktig at mva-meldingen blir levert i rett tid.

Gjeninnfører legemelding ved lengre fravær

Fra 1. juni kan man ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

Oppdatert kalkulator for kontantstøtte

Revisorforeningens kontantstøttekalkulator er nå klar for beregning av tilskudd for april måned. Kalkulatoren er oppdatert med endringene i kompensasjonsforskriften som ble fastsatt 15. mai. OBS, krever innlogging.

Bekreftelse av søknader om kontantstøtte

Skatteetaten har utgitt veiledning om kontrollhandlingene som må utføres for at revisor eller autorisert regnskapsfører kan avgi bekreftelse på innholdet i søknader om tilskudd i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall.

Avklaringer om kompensasjonsordningen

Juridisk avdeling i Skatteetaten har offentliggjort en oppsummering av avklaringer og presiseringer om kompensasjonsordningen

Fristen for årsregnskapet blir utsatt

Næringsdepartementet går inn for at fristen utsettes i to måneder.