Ingen utsettelse av årsregnskapsfristen i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen trår vannet

Fristen for skattemeldingen er utsatt til 31. august. Vi hadde derfor forventet at Regjeringen nå hadde fulgt opp med lovforslag som ville gjøre det mulig å utsette hele årsoppgjøret.

Skatteetaten har bedt om revisorbekreftelse i forbindelse med søknad om tilskudd i kompensasjonsordningen. Hva skal revisor gjøre?

Skatteetaten har allerede plukket ut en del søkere for kontroll, og i den forbindelse bedt om revisorbekreftelse. Vi mener det beste er å be om utsatt frist inntil Skatteetaten har avklart grunnlaget for en slik bekreftelse.

Økokrim ber om årvåkenhet for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering

ØKOKRIM ber rapporteringspliktige, som revisorer og regnskapsførere, være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

Nye reisesatser fra 1. juni 2020

Partene i staten er blitt enige om nye reisesatser.

Utsatt frist ved skattefri omdanning

Fristen for at skattefri omdanning kan få virkning fra 1. januar 2020 er utsatt til 1. september 2020

Nok en utsettelse for ansatte i transportselskaper

Innføringen av skatteplikt på fri eller subsidiert reise for ansatte i transportselskaper med selskapets egne transportmidler er utsatt til 1. januar 2021.

Kontantstøtteordningen - spørsmål og svar

Kompensasjonsordningen reiser mange spørsmål. Portalen gir mange svar. Revisorforeningen svarer på spørsmål som du ellers ikke finner svaret på.

Slik virker kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen - som skal holde næringslivet i sving til tross for at mye aktivitet er stengt ned - ble presentert fredag. Her er nøkkeltrekkene. Kan bedriften få tilskudd?

Kalkulator for kontantstøtte

Revisorforeningen har utarbeidet en kontantstøttekalkulator som tar høyde for alle bestemmelsene i forskriftene. Du som er medlem i Revisorforeningen kan benytte kalkulatoren til å beregne tilskudd og veilede dine klienter.

Kontantstøtten for næringslivet: Forskriftene er fastsatt og søknadsportalen åpnes nå

Foretak som er pålagt av staten å stenge kan søke om tilskudd fra lørdag 18. april på; kompensasjonsordning.no. Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra mandag 20. april.