Bekreftelse av søknader om kontantstøtte

Skatteetaten har utgitt veiledning om kontrollhandlingene som må utføres for at revisor eller autorisert regnskapsfører kan avgi bekreftelse på innholdet i søknader om tilskudd i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall.

Avklaringer om kompensasjonsordningen

Juridisk avdeling i Skatteetaten har offentliggjort en oppsummering av avklaringer og presiseringer om kompensasjonsordningen

Fristen for årsregnskapet blir utsatt

Næringsdepartementet går inn for at fristen utsettes i to måneder.

Endringer i kontantstøtten for næringslivet

Egenandelen er redusert fra 10 000 til 5 000 kroner for april og mai. Det er også gjort en rekke endringer i regelverket, som blant annet påvirker beregningen av omsetningsfallet og bekreftelser fra revisor.

Sesongbedrifter - beregning av tilskudd

Fra og med mai vil beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp til sesongbedrifter bli endret. Faste, uunngåelige kostnader blir skalert med en «sesongfaktor».

Uheldig omkamp om omgåelsesregelen

Revisorforeningen ber Finanskomiteen avvise den nye fortolkningen av omgåelsesregelen som Finansdepartementet vil innføre gjennom Revidert nasjonalbudsjett

Utsatt frist bekreftelse fra revisor

Foretak som er bedt om å sende inn bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører, får utsatt fristen for å sende bekreftelse til 1. juni 2020.

Skatteetaten stopper pålegg om revisorbekreftelse i forbindelse med søknader om tilskudd i kompensasjonsordningen

Nye pålegg stoppes inntil kravene til kontrollhandlinger for å avgi slike bekreftelser er klare. Fristen for de påleggene som alt er sendt ut vil bli forlenget.

Regjeringen foreslår enkelte avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår enkelte endringer i avgiftsreglene i revidert nasjonalbudsjett 2020

Skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen foreslår en rekke endringer i skattereglene i revidert nasjonalbudsjett. i revidert nasjonalbudsjett 2020