Dom om fradrag for inngående mva - salg av fast eiendom

Staten vant saken mot Skatteklagenemda om fradrag for inngående merverdiavgift ved salg av fast eiendom.

8 skatte-tips før nyttår

Det nærmer seg slutten på 2020. Dermed er det på høy tid å tenke på 2021. Men før vi kommer så langt kan det være muligheter til å spare skatt...

Ny revisorlov trer i kraft 1. januar 2021. Hva betyr dette?

Revisjon av 2020-regnskapene fullføres etter gjeldende revisorlov. Øvrige krav anvendes fra 1. januar 2021.

Vilkår for overføring av justeringsplikt

Skattedirektoratet har uttalt seg om vilkår for overføring av justeringsplikt.

Ny revisorlov - oversikt over de viktigste endringene

1. januar 2021 trer den nye revisorloven i kraft. Den nye loven er mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Lovreglene er i hovedsak i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. De fleste særnorske krav blir fjernet.

Ordningen med utsatt betaling av skatt er forlenget ut februar

Ordningen med at man kan søke skatteetaten om utsatt betaling av skatt og avgift er forlenget ut februar 2021

Hjemmekontor og skatt

Skattedirektoratet har kommet med en veiledning som skal svare på de vanligste spørsmålene om hjemmekontor

Redusert merverdiavgiftssats videreføres

Redusert merverdiavgiftssats på 6 videreføres frem til 1. juli 2021

SAF-T regnskapsfil

Skattedirektoratet vil ikke lenger akseptere at bokføringspliktige ikke har implementert SAF-T regnskap uten nødvendige dispensasjoner. Tidligere ble det akseptert at bokføringspliktige var forsinket med implementeringen av SAF-T regnskap grunnet utbruddet av korona i mars, det forutsettes nå at nødvendig funksjonalitet er på plass.

Kompensasjonsordning for reiselivsnæringen

Regjeringen foreslår at den nye ordningen med kompensasjon for reiselivsnæringen vil bygge på den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet ved utgangen av august. Det innebærer at reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall vil få kompensert en andel av sine faste, uunngåelige kostnader.