Register over reelle rettighetshavere - forskrifter på høring

Tidlig i 2019 ble det vedtatt å etablere et register over reelle rettighetshavere. Nødvendige forskrifter og tekniske løsninger må imidlertid på plass først. Nå er forskriftene sendt på høring.

Finanskomiteen avviser omkamp om omgåelsesregelen

Finanskomiteen avviste den nye fortolkningen av omgåelsesregelen som Finansdepartementet ville innføre gjennom Revidert nasjonalbudsjett.

Portalen for søknad om betalingsutsettelse åpnet 10. juni

Fra 10. juni kunne næringsdrivende, selskap og privatpersoner søke om betalingsutsettelse av de fleste skatte- og avgiftskrav etter en forenklet ordning

Finanstilsynets dokumentbaserte tilsyn med autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap

Finanstilsynet gjennomførte høsten 2019 et dokumentbasert tilsyn med alle autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskap. Et slikt tilsyn gjennomføres hvert tredje år og benyttes blant annet som grunnlag for oppfølging av etterutdanningskrav for autoriserte regnskapsfører og som grunnlag for utvelgelse og gjennomføring av stedlige tilsyn med regnskapsfører og regnskapsførerselskap. Rapporten ble publisert 29. mai 2020.

Betalingsutsettelser for skatt og avgift

De som er økonomisk rammet av virusutbruddet kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og mer fleksibel ordning.

Foreslår flere skatteendringer

Regjeringen foreslår flere endringer for å styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i norske arbeidsplasser i fase 3 i håndteringen av virusutbruddet.

Regjeringen vil videreføre Kontantstøtten for næringslivet; videreføres ut august

Regjeringen vil videreføre Kontantstøtten for næringslivet; videreføres ut august

Moms: Fristene er ikke endret, husk å levere meldingen!

Mange frister, ikke minst betalingsfrister, har blitt utsatt i de siste ukene. Og det er åpenbart en del som tror at dette også gjelder flere frister enn det faktisk gjør. Husk! Det er viktig at mva-meldingen blir levert i rett tid.

Gjeninnfører legemelding ved lengre fravær

Fra 1. juni kan man ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

Oppdatert kalkulator for kontantstøtte

Revisorforeningens kontantstøttekalkulator er nå klar for beregning av tilskudd for april måned. Kalkulatoren er oppdatert med endringene i kompensasjonsforskriften som ble fastsatt 15. mai. OBS, krever innlogging.