Kalkulator for kompensasjonsordning 2 (for medlemmer av DnR)

Revisorforeningens kontantstøttekalkulator for kompensasjonsordning 2 er nå klar for beregning av tilskudd. Kalkulatoren gir deg samtidig muligheten til å dokumentere søknadene på en oversiktlig måte.

Kontrollhandlinger for revisors bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 2

Brønnøysundregistrene har fastsatt kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av innhold i søknader om tilskudd i kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall.

Veiledningstjenesten for den nye kompensasjonsordningen er åpen

Veiledningstjenesten til Brønnøysundregistrene er nå åpen. Selve søknadsportalen åpner 18. januar.

Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Fra 1. januar 2021 er det anledning til å utsette tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid frem til arbeidet er fullført dersom det ikke er foretatt delbetalinger.

Forskrift til ny revisorlov

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftene til den nye revisorloven. Forskriften trer i kraft samtidig med ny revisorlov

Regelverksendringer fra 1. januar 2021

Tradisjonen tro har Finansdepartementet utarbeidet en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2021 på sitt ansvarsområde.

Kjøp og salg av verdipapirer - SAF-T

Skatteetaten har uttalt seg om hva som er å anse som "bilag" og "omsetning" for foretak som driver med kjøp og salg av verdipapirer.

MVA - Modernisering

To-stegs innsending i registeringsløsningen er lansert, og modernisering av merverdiavgiftsområdet har fått en egen side på Skatteetaten.no.

Flere skatteendringer i budsjettforliket

Budsjettavtalen mellom Regjeringen og Frp inneholder flere skatt- og avgiftsendringer i forhold til forslaget i statsbudsjettet

Skyhøy tillit til revisorer

Tilliten til revisorer er skyhøy i Norge, og da særlig i næringslivet og blant politikere.