Formuesverdsettelse av boligeiendom berørt av kommunereformen

Finansdepartementet har avgitt en uttalelse om hvordan overgangsregelen for boliger som havner i en høyere prissone som følge av kommunereformen skal praktiseres.

Fem års oppbevaringstid for tolldokumenter

Tolldirektoratet har vedtatt å reduserer oppbevaringstiden fra ti til fem år for deklarasjoner og grunnlagsdokumenter knyttet til slike deklarasjoner.

Nye økonomiske støttetiltak for næringslivet våren 2021

Regjeringen foreslår at den generelle kompensasjonsordningen forlenges ut juni. I tillegg foreslås flere utvidelser av andre støtteordninger og enkelte nye.

Søk om lønnstilskudd fra 1. februar

Søkeportalen for lønnstilskudd for oktober, november og desember 2020 åpner mandag 1. februar. Søknadsfrist er 1. mars.

Styret i stiftelser

Stiftelsestilsynet har laget hjelp for styremedlemmer i stiftelser.

Stimuleringsordningen for kultursektoren forlenges ut juni

Formålet med stimuleringsordningen er at kulturarrangementer vil bli gjennomført over hele landet. Utkast til forskrifter er sendt på høring.

Mva registrering

All registrering, meldinger om endringer og opphør skal i fremtiden skje via Skatteetatens portal for mva-registrering.

Oppdatert veileder til reglene om naturalytelser

Skattedirektoratet har oppdatert veiledningen om rapportering og verdsettelse naturalytelser. Hensikten er å gjøre reglene enklere

Regjeringen forlenger permitteringsperioden

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Retten til dagpenger forlenges også slik at de som nærmer seg maksgrensen på 52 uker kan beholde dagpengene til 1. juli.

Kompensasjonsordning 2 forlenges ut april

Regjeringen vil utvide kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall til også å omfatte perioden mars/april 2021.