Kompensasjonsordningen trappes ned

Regjeringen varsler nedtrapping av den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet for tilskuddsperioden september/oktober 2021.

Purring og krav om tilbakebetaling for de som mangler bekreftelse på søknader i kompensasjonsordning 1

Skatteetaten vil etter planen sende ut purringer 7. september til alle søkere i kompensasjonsordning 1 som ennå ikke har fått bekreftelse på sine søknader fra revisor eller regnskapsfører.

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for at meldinger skal være registrert innen årsskiftet.

Døgnkontinuerlig bemanning oppfyller kravet til «24 timers alarmsystem»

Borettslag og eierseksjonssameier kan ha rett på momskompensasjon selv om de ikke har "24 timers alarmsentral".

Husk fristen 31. august for bekreftelser i kompensasjonsordning 1

Utgangspunktet er at søkere som ikke har fått bekreftelse på sine søknader innen fristen, må betale tilskuddet tilbake. Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er et vilkår for å motta tilskudd.

Etter valget: Arbeiderpartiet med konkrete budsjettløfter for 2022

Dersom meningsmålingene holder stand vil det antageligvis bli en ny regjering i Norge etter valget - en som er ledet av Arbeiderpartiet. Hvilke utslag vil det gi seg i statsbudsjettet for 2022?

Det må bli slutt på overprising av gebyrene i Brønnøysundregistrene

Revisorforeningen støtter en ny gebyrstruktur i Brønnøysundregistrene som skal sikre at gebyrinntektene ikke overstiger kostnaden med de ulike tjenestene, men vi er kritiske til at overprisingen av enkelte gebyrer ikke fjernes helt.

Kalkulator for kompensasjonsordning 3 for medlemmer av Revisorforeningen

Revisorforeningens kontantstøttekalkulator for kompensasjonsordning 3 hensyntar de nye dokumentasjonskravene i forskriften og er ment å være et komplett verktøy for beregning av tilskudd

Nytt forslag om organisering, regnskap og revisjon i private barnehager

Kunnskapsdepartementet har lagt frem et revidert forslag om krav til organisering, regnskap og revisjon for private barnehager. Bakgrunnen er behov for bedre kontroll med bruken av tilskudd og foreldrebetalinger.

Stort flertall i OECD om internasjonal skattereform

130 land er enige om hovedelementene i en internasjonal reform for skattlegging av multinasjonale selskap.