Skatteendringer i revidert budsjett 2022

Det foreslås også enkelte skatteendringer i revidert budsjett som ble fremlagt 12. mai.

Oppmykning i plikten til å fylle ut RF-1359 for finansielle produkter

Det er ikke er nødvendig å fylle ut RF-1359 for aksjetransaksjoner som er omfattet av fritaksmetoden og som står oppført i RF-1088

Skattlegging av privat konsum i selskap

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap.

Sikkerhetsventilen for næringseiendom

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å klargjøre vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» ved bruk av sikkerhetsventilen ved formuesfastsettelse av næringseiendom.

Tematilsynsrapport: Bekreftelse på søknader i kompensasjonsordning 2 og 3

Rapport fra tematilsyn med bekreftelser for kompensasjonsordning 2 og 3 er nå klar. Finanstilsynet fastslår at revisor og regnskapsførers oppgaver er ivaretatt tilfredsstillende.

Organisering av private barnehager

Regjeringen har lagt frem et lovforslag for Stortinget med betydelige endringer i reglene for organisering av barnehager. Revisorforeningen anser at overgangsordningene i forslaget ikke er realistiske.

Skattemeldingstips fra advokat Per-Ole Hegdahl

Sjekk skattemeldingen nøye! Skattemeldingen er såkalt preutfylt, men den er ikke nødvendigvis ferdig.

Skattemeldingen 2021: Utsatt frist bør unngås så langt mulig

Revisorforeningen ber likevel om forskriftsendring, slik at det i tillegg til dagens regler om utsettelse av inntil 10 prosent av kundemassen, kan søkes om ytterligere 5 prosent for både revisor og regnskapsfører til 31. august.

Nye regler for hjemmekontor

Regjeringen har fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022.

Hva du må vite som revisor

Det innføres nye og omfattende sanksjoner mot Russland og Hviterussland som svar på invasjonen av Ukraina. Dette kommer på toppen av de allerede gjeldende sanksjonene etter annekteringen av Krim i 2014. Revisor har en viktig rolle i å følge opp at sanksjonsregimet etterleves.