Nyheter

Utarbeidelse og oppbevaring av spesifikasjoner ved bruk av regneark

Publisert: 09.11.2021 06:44
Skattedirektoratet har uttalt seg om muligheten for å utarbeide og oppbevare spesifikasjoner ved bruk av regneark.
rss