Nyheter

Torvikutvalgets forslag til nytt skattesystem

Publisert: 22.12.2022 11:03

Utvalget foreslår en betydelig reduksjon av skatt på arbeid, lavere formuesskatt og skatt på aksjeinntekter, men vil innføre arveavgift, økt merverdiavgift og økt skatt på fast eiendom og høye pensjoner

Utvalget foreslår en betydelig reduksjon av skatt på arbeid, lavere formuesskatt og skatt på aksjeinntekter, men vil innføre arveavgift, økt merverdiavgift og økt skatt på fast eiendom og høye pensjoner