Nyheter

Tilleggsmandat til skatteutvalget

Publisert: 14.12.2021 09:09
Skatteutvalget skal bl.a. utrede omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden og hvilke tiltak som må til for å unngå utilsiktede tilpasninger.
rss