Nyheter

Stortinget har vedtatt ny revisorlov

Publisert: 11.11.2020 07:01
Den vedtatte loven er i all hovedsak lik som i Regjeringens forslag. Loven er endelig og blir publisert på Lovdata når den er sanksjonert av Kongen i statsråd. Vi forventer at dette skjer i løpet av november og at loven blir satt i kraft fra 1. januar 2021.
rss