Nyheter

Spørsmål om uttaksbeskatning av selskap i forbindelse med anskaffelse av fritidseiendom. Tilleggsskatt. Fradrag for inngående merverdiavgift for driftskostnader

Publisert: 27.02.2018 08:26
Saken gjelder spørsmål om uttaksbeskatning av selskap som følge av aksjonærens bruk av selskapets fritidseiendom jf. skatteloven § 5-2. Spørsmål om ileggelse av tilleggsskatt jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 for forhold knyttet til aksjonærens bruk av fritidseiendommen, anskaffelse av båt og for fradragsføring av diverse kostnader og diettgodtgjørelser.
rss