Nyheter

Spørsmål om ileggelse av tilleggsskatt på bakgrunn av uoppgitt utbytte

Publisert: 27.02.2018 08:31
Tilleggsskatt for uoppgitt utbytte, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3. Beløpsmessig utgjør saken tilleggsskatt av et grunnlag på skatt av kr 500 000, tilsvarende manglende oppgitt utbytte for inntektsåret 2015.
rss