Nyheter

Søknad om ettergivelse av forsinkelsesgebyr for årsregnskap

Publisert: 16.09.2022 12:06
Dersom innsending av årsregnskap for regnskapsår 2021 er blitt forsinket som følge av covid-19, bør det i eventuell søknad om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr redegjøres for dette.
rss