Nyheter

Skjemaet RF-1359 blir pliktig for finansielle inntekter i fritaksmetoden

Publisert: 09.02.2022 07:16
Fra og med inntektsåret 2021 skal skjemaet benyttes for alle gevinster, utbytter og tap, uavhengig av om de er innenfor eller utenfor fritaksmetoden.
rss