Nyheter

Skattlegging av privat konsum i selskap

Publisert: 19.05.2022 05:13
Finansdepartementet har sendt på høring forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap.
rss