Nyheter

Skatteopplegget i statsbudsjettet for 2020

Publisert: 09.10.2019 06:27
Det foreslås bl.a. nye regler for formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper, herunder selskaper stiftet ved fusjon og fisjon, og endringer i Skattefunnreglene.
rss