Nyheter

Skatteoppkreverfunksjonen overføres fra kommunene til Skatteetaten

Publisert: 29.10.2020 13:42
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.
rss