Nyheter

Skatteendringer i Statsbudsjettet for 2021

Publisert: 07.10.2020 11:56
I statsbudsjettet foreslås det bl.a. mer gunstige verdsettelsesregler ved formuesbeskatningen og lettelser i reglene for beskatning av gaver fra arbeidsgiver.
rss