Nyheter

Sikkerhetsventilen for næringseiendom

Publisert: 19.05.2022 05:11
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å klargjøre vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» ved bruk av sikkerhetsventilen ved formuesfastsettelse av næringseiendom.
rss