Nyheter

Satsreduksjonen for arbeidsgiveravgift først fra tredje termin

Publisert: 28.03.2020 11:27
Regjeringen har lagt fram en proposisjon som bl.a. følger opp flere av anmodningsvedtakene fra Stortinget under behandlingen av krisepakkene
rss