Nyheter

SAF-T Statusoppdatering oktober 2017

Publisert: 08.11.2017 14:28
SAF-T (standard dataformat) vil tidligst tre i kraft 1. januar 2019. I denne saken vil vi belyse andre temaer som er vurdert av Skattedirektoratet i brev 31. august 2017 til Finansdepartementet.
rss