Nyheter

Regjeringens strategi mot hvitvasking

Publisert: 24.06.2020 06:01
De rapporteringspliktige anvender store ressurser på å etterleve hvitvaskingsregelverket, heter det i strategien. De har berettigede forventninger om at mistanker om hvitvasking og terrorfinansiering blir fulgt opp på en god måte.
rss