Nyheter

Regjeringens opplegg for lønnsstøtte til koronarammede bedrifter

Publisert: 20.12.2021 13:13
Regjeringen har presentert sitt opplegg for en ny lønnsstøtteordning som skal gi koronarammede bedrifter bedre mulighet til å beholde ansatte i jobb i stedet for å gå til permitteringer. Det forventes at søknadsportalen kan åpne i løpet av februar, og at de første utbetalingene kommer da.
rss