Nyheter

Regjeringen skal utrede formuesskattens virkninger

Publisert: 15.08.2019 07:11
Formålet er å få et bedre bilde av hvordan formuesskatten påvirker små og mellomstore bedrifter og eierne deres.
rss