Nyheter

Regelverksendringer fra 1. januar 2020

Publisert: 13.01.2020 07:01
Finansdepartementet har kommet med sin tradisjonelle oversikt over viktige regelendringer fra 2020 på sitt ansvarsområde
rss