Nyheter

Rapport om regnskapsskille mellom private barnehager i samme konsern

Publisert: 10.03.2021 08:27
Kunnskapsdepartementet har tatt i mot en rapport om hvordan en kan gjøre et skille i regnskapet mellom private barnehager i et konsern, uten at hver barnehage trenger å være selvstendige rettssubjekter.
rss